Shëndetshmërisht

Shëndetshëm + Ndershmërisht

Në botëkuptimin e Delicious të hash, përveçse është një nga ndjesitë më të bukura në botë(në listë me disa të tjera of course) ka edhe përgjegjësitë e veta. Ajo shprehja “Too much of a good thing” vlen në kësi rastesh. E thënë ndryshe, recetat fantastike dhe të thjeshta, që të vazdojnë të jenë të tilla duhet të shoqërohen me menyrën e jetesës ekuivalente.

Shëndetshmërisht (shëndetshëm ndershmërisht) është një pjese e re në Delicious ku do të trajtojmë dy fusha kryesore: Ushqimi dhe Fitnessi. Të dyja këto fusha nuk mund të ekzistojnë pa njëra tjetrën dhe nuk shijohen dot pa njëra tjetrën.