Bashkëpunoni me Delicious.al

Termi reklama është tepër I ashpër për të dalë në delicious.al kështu që po zgjedhin bashkëpunimin si koncept. Në parim delicious.al nuk është një projekt me qëllime përfitimi, por në të njëjtën kohë ka kosto për tu mbajtur, dhe si e tillë po kërkojmë bashkëpunime.

Mënyrat tona në bashkëpunimit janë tëpër të thjeshta bazuar edhe në demografinë e lexuesve tanë

Në delicious, target grupti kryesor (plot 46% e lexuesve) janë të gjinisë femërore, nga 25 deri në 44 vjeç. Në nivel global, të dhënat nga fillimi deri tani përfshijnë një shpërndarje 3 femra, 1 meshkuj të vizitorëve të faqes.

Në nivel vendodhje, mbi 65% e vizitoreve janë në Tiranë dhe të tjerët nëpër rrethe kryesore të shqiperisë. Faqja ndiqet edhe nga shqip folësit nëpër treva por fokusi, ngelet siç është përmëndur më sipër, shqipëria.

Reklama Banner – 336x280px

Këto reklama janë ideale për të rritur vizibilitetin e brandit si edhe klikimet në ëebsite tuaj. I gjeni në faqen kryesore dhe ne faqen e recetave. Gjatësia dhe gjerësia janë fleksibël, kështu që përshtatjet janë të pranueshme.

Postime të sponsorizuara – 1 Artikull

Një ndër reklamat më të mira që eksizotojnë sot. Kjo shkon pëertej rritjes së vizibilitetit të brandit – por në kuptim të ofertimit. Normalsht tematika duhet të jëtë e lidhur me ushqimin. Normalisht, secili prej artikujve kalon një process rishikimi.

Të tjera

Mundësitë janë të pafundme por duke qënë se delicious.al nuk është një projekt me qëllim përfitimi, çdo ide që keni, mos hezitoni të na kontaktoni!

Jeni të interesuar?

Na kontaktoni menjeherë

Do ju kthejmë përgjigje brënda 24 orëve