Tag: kek me arra dhe sherbet

Kek me arra dhe shërbet

Kam një pyetje shumë të rëndësishme për ju: A mund të quhet një gatim ...